International Conference on
  Porphyrins and Phthalocyanines (ICPP)
Society of Porphyrins & Phthalocyanines


Home Important Dates Important Info. Scientific Program Registration Abstract submission Excursion & Gala Location Hotel &  Conference center Lifetime Awards SPP/JPP Awards Grants & Awards Society (SPP) Journal (JPP) Handbook Por Sci Sponsors
 For problems with
 registration and
 abstract submission:
 events@fontismedia.com


Copyright ©
Society of Porphyrins & Phthalocyanines.
All rights reserved.

Plenary Lectures


2020 (at ICPP-11) ...To be announced

Previous ICPP Plenary Lectures

2018 (at ICPP-10) Eiichi Nakamura
2018 (at ICPP-10) Martin Stillman
2018 (at ICPP-10) David Officer
2018 (at ICPP-10) Daniel Gryko

2016 (at ICPP-9) Hiroyuki Furuta
2016 (at ICPP-9) Michael Therien
2016 (at ICPP-9) Silviu Balaban

2014 (at ICPP-8) Dongho Kim
2014 (at ICPP-8) Dirk Guldi
2014 (at ICPP-8) Mathias O. Senge
2014 (at ICPP-8) Ravindra K. Pandey
2014 (at ICPP-8) Sam de Visser

2012 (at ICPP-7) Harry L. Anderson
2012 (at ICPP-7) Francis D’Souza
2012 (at ICPP-7) Bernhard Kräutler
2012 (at ICPP-7) Lechoslaw Latos-Grazynski
2012 (at ICPP-7) Wonwoo Nam

2010 (at ICPP-6) Zeev Gross
2010 (at ICPP-6) Jonathan Lindsey
2010 (at ICPP-6) Michael R. Wasielewski

2008 (at ICPP-5) Daniel G. Nocera
2008 (at ICPP-5) Tebello Nyokong
2008 (at ICPP-5) John A. Shelnutt

2006 (at ICPP-4) Takuzo Aida
2006 (at ICPP-4) Claudio Ercolani
2006 (at ICPP-4) Karl Kadish
2006 (at ICPP-4) Nagao Kobayashi
2006 (at ICPP-4) Gerd N. La Mar
2006 (at ICPP-4) Bernard Meunier
2006 (at ICPP-4) Jonathan Sessler

2004 (at ICPP-3) Ivano Bertini
2004 (at ICPP-3) Michael J. Cook
2004 (at ICPP-3) Shunichi Fukuzumi
2004 (at ICPP-3) Bernhard Kräutler
2004 (at ICPP-3) Atsuhiro Osuka
2004 (at ICPP-3) Tomas Torres
2004 (at ICPP-3) F. Ann Walker

2002 (at ICPP-2) Jürgen Hinrich
2002 (at ICPP-2) Harry B. Gray
2002 (at ICPP-2) Roger Guilard
2002 (at ICPP-2) Brian M. Hoffman
2002 (at ICPP-2) Jeremy K. M. Sanders
2002 (at ICPP-2) Hirofusa Shirai

2000 (at ICPP-1) James P. Collman
2000 (at ICPP-1) Max Crossley
2000 (at ICPP-1) Devens Dust
2000 (at ICPP-1) A.B.P. Lever
2000 (at ICPP-1) Daniel Mansuy
2000 (at ICPP-1) Roeland J. M. Nolte
2000 (at ICPP-1) Jean-Pierre Sauvage

.